عکس. تکنیک HDR .پانورامای کروی

     

اندازه 691×1024                               اندازه 691×1024

     

اندازه 691×1024                                    اندازه 691×1024

     

                   اندازه 1024×938                         اندازه 1024×690               

     

اندازه 690×1024                               اندازه 846×1024

     

اندازه 705×1024                                  اندازه 690×1024

اندازه 674×1024

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۶/۱۲/۲۰ساعت 19:7  توسط توحید هاشم خانی   |